Første besøg

Første konsultation hos kiropraktoren

Har man aldrig før har sat sine fødder i en kiropraktorklinik, kan der være mange spørgsmål til, hvad dette indebærer. Nogle af spørgsmålene har vi samlet i vores FAQ. Her beskrives et typisk første besøg hos os.

Sygehistorie/anamnese

I dit første møde med kiropraktoren vil han/hende spørge ind til dine symptomer, varigheden af disse og hvad der kan have udløst smerterne. Kiropraktoren vil også spørge ind til andre ting såsom arbejdssituation, tidligere skader eller sygdom, operationer eller lignende for at danne sig et helhedsindtryk af dig og din situation. Hvis både du og kiropraktoren føler, at I begge har fået besvaret de spørgsmål, der skal besvares, går man videre til undersøgelse.

Undersøgelse

Til undersøgelsen vil du blive bedt om at afklæde dig tøjet fra den kropsdel, der skal undersøges. Ofte vil det være nødvendigt både at tage overtøj, trøje, t-shirt, bukser og strømper af. Undertøj skal du beholde på. En kiropraktisk undersøgelse er i grove træk opbygget efter fire grundsten: Inspektion, palpation, bevægelse og tests.

Inspektion: Her vil kiropraktoren kigge på den del af kroppen, hvor du har smerter. Kiropraktoren kigger efter ting som rødme, hævelse, fejlstillinger og holdning.

Palpation: Her bruger kiropraktoren sine hænder til at undersøge dig og forsøge at genskabe de gener/smerter som du kommer med. Dette gøres for at klarlægge hvilke strukturer, der giver anledning til generne hos dig.

Bevægelse: Dette punkt inddeles i både aktiv bevægelse og passiv bevægelse. Kiropraktoren vil at først vurdere bevægelser, når du selv udfører dem, og herefter vil kiropraktoren bruge sine hænder til at udføre bevægelsen for dig. Her forsøger kiropraktoren også at genskabe nogle af de smerter/gener som du kender, og på denne måde komme roden til problemet nærmere.

Tests: Kiropraktoren vil udføre både ortopædiske og neurologiske tests for nærmere at fastslå både hvilke strukturer i kroppen der er påvirket, men også påvise hvilke, der ikke er påvirket. Ved en neurologisk undersøgelse testes der for nervers funktion. Ved en ortopædisk undersøgelse testes der for om strukturerer, knogler, muskler, ledbånd, brusk, generer hinanden.

Røntgen: Ved indikation kan en kiropraktor tage et røntgenbillede. Klinikken råder over eget røntgen apparat og der vil derfor ingen ventetid være. Kiropraktorer er både uddannet til at tage og beskrive og fortolke røntgenbilleder.

Behandling

Kiropraktoren vil ofte gøre brug af flere forskellige behandlingsformer til en patient, fordi hver behandlingsform har sine fordele – og hver enkelt patient er forskellig.


Manipulationsbehandling: Dette er en ledfrigørende behandling, der har til formål at genoprette bevægelse i et led og bidrager til at mindske smerter.


Triggerpunktsterapi er en massageform, hvor et punkt i musklen masseres, eller trykkes hårdt på. Efter kort tid vil musklen slappe af og der komme en følelse af smertelindring.


Dry needling kan ses som et alternativ til triggerpunktsterapi. Her bruges meget tynde nåle til at påvirke musklen, hvorefter musklen vil slappe af, og der kan komme en følelse af smertelindring.


Øvelsesterapi: En kiropraktor vil ofte opfordre dig til at bruge din krop indenfor smertegrænsen, øge aktivitet. Kiropraktoren kan også finde på at give dig nogle øvelser. Øvelser og bevægelse har til formål både at styrke muskulatur og smertelindre.

Plan og prognose

Sammen skal patienten og kiropraktoren lægge en plan for forløbet. En plan kan variere meget fra patient til patient. To patienter med smerter i lænden kan have vidt forskellige forløb. Den ene patient kan opleve bedring og måske endda total smertelindring efter tre konsultationer. Den anden patient kan være plaget af smerter i meget længere tid. Det kan man opleve ved eksempelvis en prolaps. Her er det vigtigt for kiropraktoren at overvåge forløbet nøje for at sikre sig, det går som det skal og patienten får det godt igen.

Scroll to Top